Spiegels

Eeuwenlange zoektochten naar zingeving in verschillende culturen hebben een rijke bron van verhalen en beelden opgeleverd waaraan we ons nog steeds kunnen spiegelen. Met het laagdrempelige inspiratieboek Spiegels nodigen we de lezer uit om aan de hand van verhalen, citaten en korte informatie overeenkomsten tussen religies te ontdekken en na te denken over de eigen persoonlijke waarden. Spiegels verschijnt medio januari 2016 en kan nu al worden besteld via boekwinkel.levendiguitgever.nl

Voor wie?

Spiegels is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in religie en spiritualiteit, maar met name gericht op het onderwijs. Voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben we een handleiding en lesmateriaal bij het boek ontwikkeld; gratis te downloaden via www.spiegelsopschool.nl

Waarom?

Religie staat de laatste tijd negatief in het nieuws. Groepen met verschillende religieuze en culturele achtergrond staan tegenover elkaar. En dat terwijl religie in onze visie draait om het ervaren van verbondenheid. Verbondenheid met God of de grond van ons bestaan. Maar ook om verbondenheid met elkaar. Met Spiegels focussen we op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen. We willen laten zien dat de grote religies ons waardevolle inzichten te bieden hebben. Liefde en respect voor het leven in al zijn vormen, is daarbij de kern.

Het boek

Spiegels is een kijk- lees- en ontdekboek met mooie kleurenfoto's en teksten die uitnodigen tot vergelijking en reflectie. Hierbij putten we uit verschillende religieuze bronnen, zowel uit de geschreven als de mondelinge verteltraditie. Citaten en verhalen uit zeven religieuze tradities worden afgewisseld met fragmenten uit de jeugdliteratuur en korte informatieve tekstjes. Op deze manier passeren vier thema's de revue: Verborgen werkelijkheid (over de mysterie van het leven), Spiegel van de geest (over het omgaan met gedachten en gevoelens), Spiegeleffect (over de kracht van liefde) en De hele wereld een spiegel (over eenheid en verbondenheid). Achterin worden de zeven religieuze tradities toegelicht: hindoeïsme, Jodendom, boeddhisme, taoïsme, christendom, islam en universeel soefisme.

Inspiratie

Elke religie heeft zijn eigen visie en gebruiken, maar een wijs mens schreeuwt zijn 'gelijk' niet van de daken. In alle godsdiensten wordt gesproken over de kracht van eenvoud en bescheidenheid.

Crowdfunding

Via www.geloofinjeproject.nl hebben we met succes een crowdfundingscampagne gevoerd om Spiegels te kunnen realiseren. Dankzij de steun van 125 donateurs is in tien weken tijd € 6000,- verzameld.

Lesmateriaal

Spiegels kan in de bovenbouw van de basisschool en in het voortgezet onderwijs gebruikt worden bij de lessen levensbeschouwing en de kennismaking met wereldreligies. Via de website is gratis een handleiding en lesmateriaal te downloaden. Per thema is er een PowerPointpresentatie beschikbaar voor het klassikaal introduceren van de thema's en het bespreken van de teksten daarbinnen. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig met Spiegels werken aan de hand van zogenaamde 'Spiegelkaarten'. Via de site www.spiegelsopschool.nl komen ook links en geluidsopnamen van liedjes beschikbaar.